Zoek op trefwoord

Coronaproof vaccinatiedagen voor jongeren 

In mei en juni 2021 organiseren wij speciale coronaproof vaccinatiedagen, om jongeren te vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) en de meningokokkenziekte (MenACWY). De 12.842 jongeren die hiervoor worden uitgenodigd, krijgen allemaal een brief met daarin in een datum, tijd, locatie én uitleg 

De prikken van het Rijksvaccinatieprogramma zijn onverminderd belangrijk, ook nu we al ruim een jaar te maken hebben met het coronavirus. Ze beschermen kinderen tegen ernstige infectieziekten en zorgen voor groepsimmuniteitSpeciaal voor de vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV) en de meningokokkenziekte (MenACWY) organiseren wij nu negen vaccinatiedagen met extra maatregelen tegen het coronavirus 

Let op: wij geven géén vaccinaties tegen het coronavirus. Voor informatie hierover kun je terecht bij GGD Rotterdam-Rijnmond.

Een coronaproof vaccinatiedag?

Volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mogen wij onder voorwaarden vaccinatiedagen organiseren. Tijdens deze vaccinatiedagen houden we ons aan de coronamaatregelen, zoals: jongeren krijgen een vast tijdstip waarop ze de prik kunnen haleniedereen met coronagerelateerde klachten blijft thuiswe vragen alle bezoekers een gezondheidscheck te doorlopen, en we werken met looproutesWie niet kan komen, krijgt aan het einde van dit jaar een nieuwe uitnodiging. Meer weten over hoe wij deze dagen op een veilige manier organiseren? Je leest het in de veelgestelde vragen.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

De HPV-vaccinatie bestaat uit twee prikken (voor meisjes van 15 jaar en ouder drie) en beschermt tegen het humaan papillomavirushet virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De meisjes die zijn geboren in 2007 of 2008 en nog niet alle prikken hebben gehad, krijgen de uitnodiging voor hun eerste of tweede prik een dezer dagen. Meisjes uit 2004 en 2005 die nog niet zijn gevaccineerd tegen HPV krijgen opnieuw een uitnodiging; als ze willen, kunnen ze de prikken alsnog halen. Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat de meisjes alle prikken halen. 

Vaccinatie tegen meningokokkenziekte

Meningokokkenziekte kan leiden tot bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking, en mensen kunnen er zelfs aan doodgaan. Daarom is de vaccinatie tegen meningokokkenziekte typen A, C, W en Y (MenACWY) opgenomen in het Rijkvaccinatieprogramma. Sinds 2020 niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor 14-jarigen. Voor onze vaccinatiedagen nodigen wij de jongeren uit de regio Rotterdam-Rijnmond die zijn geboren in 2007 uit. Daarnaast krijgen de jongeren uit 2006, die deze vaccinatie nog niet hebben gehaald, opnieuw een uitnodiging. Net als de jongeren die zijn geboren tussen 2001 en 2005 die hierover zelf contact met ons opnamen. 

Een prik? Zo gepiept!

Wil je meer weten over vaccineren, het Rijksvaccinatieprogramma en de twaalf infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd? Klik dan verder op deze website; we maakten pagina’s voor zwangeren, kinderen, jongeren en ouders. Bovenin kun je doorklikken naar informatie voor zorgverleners. Of ga naar onze contactpagina; onze professionals staan je graag te woord en kunnen je voor een persoonlijk gesprek verwijzen naar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij jou in de buurt.

Kinderen met migratieachtergrond minder vaak gevaccineerd

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht (G4) is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond. De verschillen met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker (HPV) en meningokokken (MenACWY).

Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst gevaccineerd te zijn tegen HPV en meningokokken. Daartussen zitten de jongeren met een Surinaamse, Arubaanse, Antilliaanse en overige migratieachtergrond. Het is voor het eerst dat een analyse van de vaccinatiegraad naar verschillende migratieachtergronden is uitgevoerd. ​De aangepaste Feitenkaart Vaccineren van de GGD Rotterdam-Rijnmond vind je op de website gezondheidinkaart.nl.

Cultuursensitiviteit

Alle 4 de steden hebben de afgelopen jaren al extra inzet gepleegd op het verhogen van de vaccinatiegraad. Zo heeft Amsterdam onderzoek gedaan naar belangrijkste redenen waarom mensen geen gebruik hebben gemaakt van de BMR en heeft Den Haag de Haagse vaccinatieweek georganiseerd. Utrecht zet in op een wijkaanpak waarmee zij extra investeert in de wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. GGD-Rotterdam Rijnmond doet onderzoek naar de vaccinatiebereidheid van Turkse en Marokkaanse ouders. CJG Rijnmond richt zich op cultuursensitiviteit rondom voorlichting en vaccineren.

Binnen de vaccinatiecampagne Een prik? Zo gepiept! zijn we al langer met cultuursensitiviteit bezig. Zo hebben we in samenwerking met een vrouwelijke imam een bijeenkomst georganiseerd, waarin we samen vragen van Islamitische ouders beantwoordden en zorgen rondom vaccineren bespraken. Maar ook op de CJG-locaties sluiten professionals vanzelfsprekend aan bij vragen van individuele klanten.

Hogere vaccinatiegraad

Op dit moment ondersteunen we onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond, waarbij interviews met Marokkaanse en Turkse ouders en jongeren gehouden worden over vaccinatiebereidheid en naar die van de HPV in het bijzonder. We hopen dat we met de resultaten een stap richting een hogere vaccinatiegraad onder deze doelgroepen kunnen zetten. En dit – samen met de GGD, gemeenten en sleutelfiguren – uit te breiden naar andere doelgroepen. We nemen dan niet alleen migratieachtergrond en geloof mee, maar ook opleidingsniveau, leefstijl etc. Vanzelfsprekend betrekken we hier ook de JGZ-professionals bij.

Meer informatie over de vaccinaties tegen HPV en MenACWY.

Online HPV-advies op maat

vaccinatie 12 jaar

Wil je advies over de HPV-vaccinatie? Naast het persoonlijke gesprek dat wij jou graag bieden, bestaat er nu ook een online keuzehulp. Het helpt je bij het maken van een weloverwogen, geïnformeerde keuze.

Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma lees je meer over deze nieuwe, online keuzehulp: Nieuwe online keuzehulp geeft ouders advies op maat over HPV-vaccinatie. Of klik gelijk door naar de HPV-keuzehulp