Zoek op trefwoord

Centrum voor Jeugd en Gezin vaccineert 14-jarigen op locatie tegen de meningokokkenziekte

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vaccineert 14-jarigen tegen de meningokokkenziekte. Normaal gesproken gebeurt dit tijdens vaccinatiedagen, maar deze gaan door het coronavirus (COVID-19) niet door. De vaccinatie tegen de meningokokkenziekte kan echter niet te lang wachten. Daarom worden alle 14-jarigen die nu een prik nodig hebben uitgenodigd deze te halen op een CJG-locatie.

De meningokokkenziekte type W circuleert nog steeds in Nederland. Het is daarom belangrijk dat 14-jarigen de prik hiertegen, de MenACWY-vaccinatie, zo snel mogelijk krijgen. De jongeren die de vaccinatie nu nodig hebben, krijgen een brief thuisgestuurd. Daarin nodigen we ze uit op een van onze CJG-locaties. Ook geven we meer informatie over het coronavirus en zetten we op een rij aan welke afspraken de jongeren zich moeten houden wanneer ze voor de prik naar ons toekomen.

Alternatieve werkwijze positief geëvalueerd

De alternatieve werkwijze is getest op CJG IJsselmonde. Na een positieve evaluatie rollen wij het nu uit over alle CJG-locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo kunnen wij, zoals is verzocht door het RIVM, zoveel mogelijk 14-jarigen uitnodigen vóór 1 juli 2020.

Om te onderzoeken hoe jongeren deze manier van vaccineren ervaren, vragen wij aan hen na de prik een korte online vragenlijst in te vullen. Onder de deelnemers verloten we vijf cadeaubonnen van Bol.com.

Prik voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 12- en 13-jarigen (HPV)

Bescherming tegen de infectieziekten difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV) komt niet in gevaar door de vaccinaties ertegen uit te stellen tot na de zomervakantie. Wie was uitgenodigd dit voorjaar een van deze prikken te komen halen, krijgt voor onze vaccinatiedagen in het najaar opnieuw een uitnodiging.

Meer informatie?

Op onze website maakten wij voor ouders en verzorgers een themapagina over het coronavirus: centrumvoorjeugdengezin.nl/corona. Daar staat de meest actuele informatie over onze dienstverlening, geven wij antwoord op veelgestelde vragen en delen we handige apps en websites. Vinden ouders daar geen antwoord op hun vraag, dan kunnen ze altijd contact opnemen met ons contactcentrum. Wie meer informatie wil over het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM: rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Vaccinatiegraad stabiel, deelname daalt niet langer

Ieder jaar brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een jaarverslag uit over het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. In 2018 is er een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien.

Landelijke vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. 92,4% van de kinderen heeft op 2-jarige leeftijd de DKTP-vaccinaties gehad, 92,9% de BMR-vaccinatie. Van de kinderen geboren in 2016 heeft 90,2% volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat zij alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema hebben ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd. Positief is dat de voorlopige vaccinatiegraad onder jongere geboortecohorten voor onder andere BMR en DKTP bij zuigelingen in maart 2019 iets hoger ligt dan de voorlopige vaccinatiegraad rond dezelfde tijd vorig jaar.

Vaccinatiegraad humaan papillomavirus (HPV) stabiel

Ook de landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5% gelijk aan het jaar ervoor. Dat cijfer ligt nog hoger (48,5%) wanneer we ook de vaccinaties meenemen die na de 14e verjaardag zijn gegeven. De voorlopige vaccinatiegraad voor meisjes geboren in 2005 ligt op dit moment ruim 3% hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar voor meisjes geboren in 2004.

Hoge vaccinatiegraad tegen meningokokkenziekte

In 2018 kregen 103 mensen meningokokkenziekte W, in 2017 waren dat er 80. Vanwege deze stijging is de vaccinatie tegen meningokokken C voor baby’s in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokokken W. In 2018 werd uit voorzorg begonnen met het vaccineren van jongeren, en kreeg als eerste een deel van de jongeren die in 2004 zijn geboren een uitnodiging voor een meningokokken ACWY-vaccinatie. De voorlopige landelijke deelname onder jongeren aan deze nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87%).

Kleinere kans op uitbraken

Een hogere vaccinatiegraad verkleint de kans dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland hoog te noemen, met uitzondering van HPV. Dit geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het Rijksvaccinatieprogramma in 2018? Dan verwijzen we je door naar  Vaccinatiegraad en jaarverslag. Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 voor alle resultaten.