Zoek op trefwoord

Bescherm je kind tegen 12 ernstige infectieziekten

Alle kinderen in Nederland kunnen gratis worden gevaccineerd. Vanaf de geboorte tot de kleuterleeftijd geven wij deze vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma op het consultatiebureau. Voor de prikken vanaf 9 jaar organiseren we vaccinatiedagen.

Waarom vaccineren?

Vaccineren is verstandig, omdat het beschermt tegen vaak zeer besmettelijke (kinder)ziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben. De ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma beschermt, vormden tot de jaren ’50 een groot probleem voor de volksgezondheid. Door het programma zijn veel van die ziekten bijna helemaal verdwenen.

Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit. Dat betekent dat wanneer veel kinderen ertegen zijn ingeënt, deze ziekte minder vaak voorkomt. Zo worden ook de kinderen beschermd die de prikken (nog) niet hebben gehad, bijvoorbeeld omdat ze te jong zijn of problemen hebben met de afweer.

Gaat jouw kind een prik halen? Dan geven we alvast een tip: geef je kind vooraf iets te eten.

 

Priklocaties en data

De eerste 4 jaren geven wij de vaccinaties op het consultatiebureau. Daarna organiseren wij op verschillende locaties vaccinatiedagen waarvoor je kind van het RIVM een oproepkaart krijgt thuisgestuurd. Bekijk het overzicht voor data en locaties of vul jouw postcode in.

Wat moet je meenemen?

 • Oproepkaarten (gekregen van het RIVM)
 • Vaccinatiekaart of GroeiGids
 • Identiteitsbewijs (vanaf 12 jaar)

Oproepkaart kwijt?

Dat kan gebeuren. Meld het bij binnenkomst en we helpen je verder.

Twijfels over vaccineren?

Je mag zelf kiezen of je jouw kind wel of niet wilt laten vaccineren. Ben je gaan twijfelen, bijvoorbeeld door alles wat erover wordt gezegd en geschreven op sociale media? Wij gaan er graag met je over in gesprek, zodat je zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Lees meer

Handige apps en websites

Welke apps en websites geven je meer betrouwbare informatie? Wij zetten ze voor je op een rij.

Veelgestelde vragen
Hoe voert het CJG het Rijksvaccinatieprogramma uit?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stuurt aan ouders de vaccinatiekaarten, het vaccinatiebewijs en een folder over het Rijksvaccinatieprogramma. Bij kinderen tot 4 jaar geven wij de vaccinaties tijdens de contactmomenten op onze CJG-locaties. Oudere kinderen krijgen een oproep voor een vaccinatiedag die 2 keer per jaar op diverse locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond plaatsvindt. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld wanneer een kind net in Nederland is komen wonen of zeer angstige is) kunnen oudere kinderen ook gevaccineerd worden op een van onze CJG-locaties.

 

In mijn omgeving zijn kinderen die niet gevaccineerd zijn. Loopt mijn kind nu risico op een ziekte?

Een kind loopt altijd (enig) risico op een ziekte, maar dat risico verkleint als je kind er zelf tegen is ingeënt. Daarnaast is voor de meeste ziekten waartegen wij vaccineren de groepsimmuniteit op veel plekken hoog genoeg. Wel zien we helaas dat dit op steeds meer plekken niet meer het geval is (de laatste jaren zien we dat de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma is afgenomen), wat de kans vergroot dat je kind met deze ziektes wordt besmet.

Mijn kind is heel bang voor de vaccinatie of heeft speciale aandacht nodig. Wat kan ik doen?

Tijdens onze vaccinatiedagen voor 9+’ers is er altijd een team aanwezig voor kinderen die heel angstig zijn of speciale aandacht nodig hebben. De professionals geven de prik op een plek die is afgeschermd van de zaal. Als jouw kind deze aandacht nodig heeft, kun je het ons laten weten bij binnenkomst. In uitzonderingsgevallen kunnen kinderen ook gevaccineerd worden op een van onze CJG-locaties.

Tegen welke ziekten kan ik mijn kind vaccineren?

Er zijn 12 infectieziekten waar je kind tegen gevaccineerd kan worden:

 • Bof
 • Difterie
 • HPV (humaan papillomavirus)
 • Hepatitis B
 • Hib-ziekten
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Meningokokken ACWY
 • Pneumokokkenziekte
 • Polio
 • Rodehond
 • Tetanus

Over het algemeen geldt dat de kinderen die gevaccineerd zijn maar de ziekte toch krijgen, vaak minder (ernstige) symptomen en complicaties hebben. Meer informatie over infectieziekten vind je op de pagina Vaccinaties.

Kan en mag mijn kind gevaccineerd worden?

Niet alle kinderen kunnen of mogen gevaccineerd worden. Denk hierbij aan kinderen die nog te jong zijn en kinderen die behandeld worden tegen kanker of een immuunziekte hebben. We vragen je bijzonderheden te melden vóór je kind een vaccinatie krijgt, bijvoorbeeld als je kind koorts heeft (temperatuur hoger dan 38,5º) of net een ingreep onder narcose heeft gehad. Lees er meer over.

Mijn kind heeft een vaccinatie gemist. Kan het alsnog?

Ja hoor, dat kan! Tot je kind 18 jaar is, heeft het recht op de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Jullie kunnen daarvoor naar een van onze vaccinatiedagen komen. Neem je legitimatie mee (en de oproepkaart, als je die nog hebt) en meld bij binnenkomst dat jullie komen voor een inhaalvaccinatie. Dan helpen wij je verder.

Ik twijfel of ik mijn kind wil vaccineren, wat nu?

Je mag zelf kiezen of je jouw kind wel of niet wilt laten vaccineren. Ben je gaan twijfelen, bijvoorbeeld door alles wat erover wordt gezegd en geschreven op sociale media? Wij gaan er graag met je over in gesprek, zodat je zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Wat moet ik meenemen als mijn kind een vaccinatie krijgt?

Als je kind ongeveer 4 weken oud is, ontvang je als ouder een uitnodiging van het RIVM. De uitnodiging bestaat uit een brief, het vaccinatiebewijs voor je kind, alle oproepkaarten voor de inentingen tot 4 jaar en een folder met informatie. In de eerste 14 maanden krijgt een baby 9 inentingen, verspreid over 5 bezoeken aan het CJG.

Is je kind 9 jaar of ouder, dan krijgen jullie van het RIVM een oproepkaart en een uitnodiging voor een vaccinatiedag. Het is handig om naast de oproepkaart ook het vaccinatieboekje mee te nemen waar alle eerder ontvangen vaccinaties in staan.

Ik kan niet meekomen naar de vaccinatiedag. Wat nu?

Wanneer jouw kind 12 jaar of ouder is, dan hoef jij niet mee. Het mag wel natuurlijk! Is jouw kind jonger? Dan vaccineren we alleen als er iemand van 18 jaar of ouder mee is. Dat hoef jij niet per se zelf te zijn, ook een opa, tante, buurvrouw of een ander voor jouw kind vertrouwd persoon mag meegaan.

Waarom is het Rijksvaccinatieprogramma ingevoerd?

De ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt, vormden tot de jaren ‘50 een groot probleem voor de volksgezondheid. De uitbraak ervan werd voor een groot deel beperkt door verbeterde hygiëne en bijvoorbeeld de aanleg van riolering, maar sinds de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 zijn veel van die ziektes bijna helemaal verdwenen.

Er zijn 2 redenen om te vaccineren:
bescherming van je kind (individuele bescherming)
tegengaan van verspreiding van de ziektes (groepsbescherming)

Wat is groepsimmuniteit?

Dit is groepsbescherming. Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, dus een ziekte niet kunnen krijgen door een vaccinatie, hoe kleiner de kans op verspreiding. Alleen als de groepsimmuniteit hoog genoeg is (rond 95%), zijn ook de mensen beschermd die niet gevaccineerd kunnen of mogen worden. Denk hierbij aan kinderen die nog te jong zijn, kinderen die behandeld worden tegen kanker of kinderen met een immuunziekte.

Kan ik afwijken van het vaccinatieschema?

Wij geven alleen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Dat doen wij volgens een vast vaccinatieschema. In sommige situaties kan daarvan afgeweken worden. Daarover lees je meer op de pagina (on)mogelijkheden voor anders vaccineren. We beschrijven daar ook wat de gevolgen kunnen zijn van het niet of anders volgen van het Rijksvaccinatieprogramma. Afwijken van het soort vaccin of door ons vaccineren met een zelf meegebracht vaccin kan niet.

Waarom hanteren jullie het 4-ogenprincipe niet bij vaccineren?

Aan het geven van een vaccinatie gaat een aantal handelingen vooraf. De professional die vaccineert moet goed weten welke vaccinatie(s) hij of zij moet geven en of de interval klopt met het vorige vaccin. Bij twijfel kan gekeken worden in het systeem van het RIVM. Daarna moet de professional de naam van het vaccin op de spuit te controleren en kijken of het lotnummer op de vaccinatie overeenkomt met 1 van de lotnummers in ons systeem. Pas dan kan worden overgegaan tot vaccineren. Het is voor ons niet haalbaar hiervoor steeds 2 professionals te plannen.

Ik wil de vaccinatiegegevens van mijn kind opvragen. Hoe doe ik dit?

Weet je niet meer zeker welke vaccinaties je kind heeft gehad? Je kunt de vaccinatiegegevens opvragen via het regiokantoor van de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)

Mijn kind heeft last van de vaccinatie, wat moet ik doen?

De meeste kinderen hebben weinig last van bijwerkingen na een vaccinatie. Misschien wordt de prikplek later op de dag rood en warm of zwelt het een beetje. Het betekent dat het lichaam gaat reageren. Het wordt binnen een paar dagen minder.

Een klein aantal kinderen vertoont een late reactie tussen de tweede en vijftiende dag na de vaccinatie. Je kind kan dan wat hangerig zijn of heeft een lichte verhoging. Dit duurt meestal niet langer dan 2 dagen. Op de pagina Vaccinaties kun je meer lezen over de vaccinatie die jouw kind heeft gehad.

Wie mag de prik geven?

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten mogen prikken. Zij hebben allemaal een vaccinatiebekwaamheidsverklaring die elke 5 jaar vernieuwd moet worden. Voor deze verklaring hebben professionals een theoretische scholing nodig, ook moeten de vaccinatiehandelingen in de praktijk beoordeeld zijn door een jeugdarts.

Soms komt het voor dat de jeugdarts op medische gronden besluit dat alleen een arts het kind mag vaccineren. Wanneer een doktersassistent vaccineert, is er altijd een jeugdarts aanwezig.

Ik heb deze inenting nooit gehad. Waarom zou ik mijn kind deze prik dan wel geven?

Kinderen kunnen nu tegen meer ziektes gevaccineerd worden dan vroeger. Je verkleint ermee de kans dat jouw kind ziek wordt. De afgelopen 20 tot 30 jaar is het Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid met verschillende vaccinaties, bijvoorbeeld tegen HPV en MenACWY. Dat is onder meer gedaan omdat er nieuwe vaccins ontwikkeld zijn, we ziekteverwekkers beter kunnen vaststellen en omdat er nu andere bacteriën en virussen zijn die ons ziek kunnen maken.

Vaccinaties

Tegen welke ziekten beschermt het Rijksvaccinatieprogramma, op welke leeftijden worden de vaccinaties gegeven, en wat zijn de bijwerkingen? Je ziet het in het vaccinatieschema hieronder. Klik op een vaccinatie voor meer informatie.

6 - 9 weken

De eerste vaccinaties worden snel gegeven, omdat de ziekten waartegen ze beschermen voor heel jonge kinderen gevaarlijk zijn.

Welke vaccinaties krijgt je kind?
DKTP-Hib-HepB
Pneu
3 maanden

Voor sommige ziekten is het nodig een vaccinatie te herhalen. Daarom krijg je kind nu opnieuw een DKTP-Hib-HepB-prik. Na een aantal herhalingen is je kind voor langere tijd beschermd.

Welke vaccinaties krijgt je kind?
DKTP-Hib-HepB
5 maanden

Met 5 maanden krijgt je kind opnieuw een DKTP-Hib-HepB-prik en een prik tegen pneumokokkenziekte. Deze vaccinaties moeten meerdere malen worden herhaald om goed te beschermen.

Welke vaccinaties krijgt je kind?
DKTP-Hib-HepB
Pneu
11 maanden

Je kind krijgt de vierde DKTP-Hib-HepB-prik. Ook is het tijd voor de laatste vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. Zo bouwt je kind voor lange tijd bescherming op tegen de ziekten.

Welke vaccinaties krijgt je kind?
DKTP-Hib-HepB
Pneu
14 maanden

Je kind krijgt 2 vaccinaties; een tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR), en een tegen de meningokokkenziekte. De kans op een meningokokkenbesmetting is klein, maar de ziekte is zeer ernstig.

Welke vaccinaties krijgt je kind?
MenACWY
BMR
4 jaar

In de loop van de tijd neemt de bescherming van de eerdere 4 DKTP-vaccinaties iets af. Daarom wordt de prik nu nog een keer herhaald.

Welke vaccinaties krijgt je kind?
DKTP
9 jaar

Het is tijd voor de laatste prikken tegen de bof, mazelen en rodehond, en tegen difterie, tetanus en polio. Deze 2 vaccinaties zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen deze ziekten.

Welke vaccinaties krijg je?
DTP
BMR
12/13 jaar

Het humaan papillomavirus kan bij meisjes en vrouwen baarmoederhalskanker veroorzaken. De HPV-vaccinatie beschermt je er, na 2 prikken, voor vele jaren tegen.

Welke vaccinaties krijg je?
HPV
14 jaar

In 2019 krijgt iedereen die is geboren tussen 2001 en 2005 een uitnodiging voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte typen A, C, W en Y. Deze doelgroep kan de bacterie makkelijker dan anderen oplopen en verspreiden.

Welke vaccinaties krijg je?
MenACWY
In de media
Deze crèchedirecteuren krijgen doodsbedreigingen na weigeren niet-gevaccineerde kinderenOuders
woensdag 31 juli 2019 - LINDA.NL
Waarom komen crèches die ongevaccineerde kinderen weigeren niet op voor Berend Botje?Ouders
maandag 29 juli 2019 - Volkskrant
Den Haag voert ‘aanvalsplan vaccinatie’ uit: mobiele vaccinatieteams moeten vaccinatiegraad doen stijgenOuders
maandag 29 juli 2019 - Volkskrant
Alien Alberts weigert niet-gevaccineerde kinderen: ‘Mensen zeiden: moordenaar, je vergiftigt kleine kinderen’Ouders
zondag 28 juli 2019 - Volkskrant
Gescheiden stel uit Helmond ruziet bij rechter over inenten dochter (2)Ouders
vrijdag 19 juli 2019 - Eindhovens Dagblad
Wethouders worstelen met vaccinatiegraad in Castricum en Neder-BetuweOuders
vrijdag 19 juli 2019 - EenVandaag
‘Mijn ex weet niet dat ik ons kind stiekem laat vaccineren’Ouders
vrijdag 19 juli 2019 - Vrouw
Pieter Slagboom vindt ‘Gods wegen hoger dan die van de mens’ en laat daarom zijn kinderen niet vaccinerenOuders
vrijdag 19 juli 2019 - EenVandaag
Gescheiden ouders vechten in rechtszaak over vaccinatie dochter (2)Ouders
donderdag 18 juli 2019 - LINDA.NL
Duitsland stelt vaccinatie tegen mazelen verplichtOuders
woensdag 17 juli 2019 - NRC
Duitsland voert inentingsplicht mazelen inOuders
woensdag 17 juli 2019 - De Telegraaf
Duitse kinderen worden verplicht inenting tegen mazelen te halenOuders
woensdag 17 juli 2019 - LINDA.NL
Duitsland verplicht inenting tegen mazelenOuders
woensdag 17 juli 2019 - nu.nl
Duitsland voert inentingsplicht mazelen in: vanaf maart moet iedereen zijn ingeëntOuders
woensdag 17 juli 2019 - AD
Ik was zo’n hoogopgeleide ouder die haar kind niet wilde vaccinerenOuders
donderdag 11 juli 2019 - Vrij Nederland
Lees meer