Zoek op trefwoord

Informatie voor professionals

Verloskundig zorgverleners verwijzen zwangeren naar ons, vooral voor de maternale prik tegen kinkhoest. Later verwijzen wij ouders soms naar de huisarts, bijvoorbeeld als zij een ander vaccin willen dan voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschikbaar is gesteld. Voor verloskundig zorgverleners en huisartsen zetten wij hieronder de belangrijkste informatie op een rij.

 

Welke informatie zoek je?

Ben je verloskundig zorgverlener en wil je informatie over de maternale prik tegen kinkhoest? Of ben je huisarts en wil je meer weten over het RVP voor kinderen, voor wanneer we naar jou verwijzen? Kies eerst waarover je informatie wilt:

Informatie voor huisartsen

Op deze pagina kun je lezen wanneer wij naar jou verwijzen, welke vaccins onder het RVP vallen en welke vaccins daarbuiten verkrijgbaar zijn. Ook lees je meer over het maken van een vaccinatieschema, bestellen van vaccins, doorgeven van vaccinaties aan het RIVM en over de richtlijnen voor vaccineren. Ben jij als (andere) professional betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma? Op de website van het RVP vind je alle informatie voor de uitvoering.

Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind niet alle vaccinaties van het RVP te geven. Wij kunnen hierin deels tegemoet komen. Het CJG kan niet vaccineren wanneer:

  • Ouders delen van een combinatievaccin weigeren. De BMR kan niet gescheiden worden, dit geldt ook voor de DKTP-HepB-Hib.
  • Ouders kiezen voor een ander vaccin dan voor het Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar is gesteld.
  • Ouders kiezen voor een vaccin dat niet geschikt is voor de leeftijd of vaccinatiestatus van het kind.
  • Ouders eisen stellen waaraan wij niet kunnen voldoen.

In bovenstaande gevallen verwijzen wij de ouders naar hun eigen huisarts. Met ouders wordt besproken dat de vaccinaties via de huisarts voor eigen kosten zijn. Zij kunnen met hun verzekeraar overleggen of deze het vaccin vergoedt. Wij adviseren ouders die hun kind niet (volledig) willen vaccineren dit te melden bij hun huisarts en andere behandelaars.

Overzicht vaccins Rijksvaccinatieprogramma

Wij geven alleen de vaccinaties die voor het Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar zijn gesteld, met de vaccins die het RIVM ons levert. Hieronder staan de vaccins voor het reguliere programma, hervaccinaties en inhaalschema’s. Meer informatie over bijvoorbeeld indicaties, contra-indicaties en inhaalschema’s vind je in de RVP-richtlijn Uitvoering 2019 van het RIVM.

Willen ouders vaccinaties die buiten het Rijksvaccinatieprogramma vallen, dan kun je zo nodig contact opnemen met de medisch adviseurs van het RIVM. Dit gaat via het regiokantoor (Zuid-Holland valt onder het regiokantoor RIVM-DVP West).

Reguliere programma

Infanrix hexa (DKTP-Hib-HepB, kan zo nodig zonder Hib toegediend worden) en Vaxelis (DKTP-Hib-HepB)

Reguliere programma

Vaxelis (DKTP-Hib-Hepb)

Reguliere programma

Synflorix (Pneu)

Reguliere programma

M-M-RVaxPro (BMR)

Reguliere programma

Nimenrix (MenACWY)

Reguliere programma

Boostrix Polio (DKTP)

Reguliere programma

REVAXIS (DTP)

Reguliere programma

Cervarix (HPV), alleen voor meisjes

Inhaalschema's

Engerix-B Junior (losse HepB vaccinatie voor kinderen tot 15 jaar)

Inhaalschema's

HBVaxPro Adult (losse HepB vaccinatie voor kinderen vanaf 16 jaar)

Inhaalschema's

ACT-Hib(Hib)

Heb je een vraag?

Algemene vragen over het RVP kun je stellen aan het RIVM. Vragen voor een van onze professionals? Neem dan via ons contactcentrum contact op met de CJG-locatie bij jou in de wijk.

Vaccinatieschema

Wil je een vaccinatieschema maken, gebruik dan de informatie van het RIVM. Natuurlijk denken wij graag met je mee. Maak daarvoor een een (bel)afspraak met een van onze jeugdartsen, via ons contactcentrum.

Maak je een inhaalschema? Hou dan rekening met de intervallen tussen de vaccinaties.

Vaccineren tegen Pneumokokken en Hib is alleen zinvol bij kinderen tot 2 jaar.

Vaccinatie gegeven?

Het RIVM registreert in Praeventis wie welke vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma heeft gehad. Zo krijgen ouders geen herinneringen en weten andere uitvoerende instanties direct welke vaccinaties een kind heeft gehad. Verstuur daarom na een vaccinatie de vaccinatiekaarten met het lotnummer (haal de sticker van het vaccin) naar het regiokantoor RIVM-DVP West.

Lees meer

Een aantal vaccinaties voor kinderen is wel beschikbaar in Nederland, maar valt (nog) niet binnen het Rijksvaccinatieprogramma.

Verkrijgbare vaccins

De RVP-vaccins kunnen met een recept worden opgehaald bij de apotheek.

Bestellen van vaccins

Tegen deze ziekten beschermen onze vaccinaties

Dit zijn de 12 infectieziekten waartegen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma beschermen.

Bof Difterie Hepatitis B Hib-ziekten HPV Kinkhoest Mazelen MenACWY Pneumokokkenziekte Polio Rodehond Tetanus

Richtlijnen

Hieronder een selectie van de uitgangspunten voor vaccineren uit de RVP-richtlijn Uitvoering 2019.

Prik voorkeur

Kinderen onder de 1 jaar worden bij voorkeur gevaccineerd in het dijbeen, vanaf 2 jaar wordt meestal in de bovenarm gevaccineerd. Tussen de 1 en 2 jaar is er geen voorkeur voor dijbeen of bovenarm.

Intramusculair

Alle vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden intramusculair gegeven, behalve als er een contra-indicatie voor is (bijvoorbeeld stollingsstoornissen, dan wordt subcutaan gevaccineerd).

Simultaan vaccineren

Bij simultaan vaccineren worden de vaccinaties in principe in verschillende ledematen gegeven, zeker bij kinderen onder de 2 jaar. Wanneer dit niet kan, moet er een afstand van minimaal 2,5 cm tussen 2 vaccinaties zitten.

Aanprik controle

Controle op het aanprikken van een bloedvat voorafgaand aan het inspuiten van het vaccin is niet nodig.

Interval

Tussen het vaccineren met 2 levende vaccins moet een interval van 28 dagen zitten. De BMR en waterpokken vaccinaties mogen simultaan gegeven worden.

Opgeloste vaccins

Opgeloste vaccins moeten binnen 15 minuten gegeven worden.

Het gebruik

Een vaccin dat uit de verpakking is gehaald en waar een naald op is gezet, dient goed bewaard, en dezelfde dag gegeven te worden.

Kwaliteit

Vaccins behouden hun kwaliteit alleen wanneer zij steeds in het donker bewaard worden op een temperatuur tussen de +2°C en +8°C.

Transport

Bij transport van het vaccin moeten bovenstaande temperatuurgrenzen gehandhaafd worden, door middel van 1 of 2 koelelementen (deze mogen niet in direct contact met het vaccin worden gebracht) en een koelbox.

Opslag

De vaccins moeten tijdens de opslag altijd bewaard worden in een koelcel die voldoet aan kwaliteitseisen voor wat betreft plaatsing, inrichting, hygiëne, klimaat, alarmering en onderhoud.

Incidenten procedure

Bij vaccin incidenten moet er altijd contact opgenomen worden met het RIVM-DVP voor overleg over het gebruik van het betreffende vaccin.