Zoek op trefwoord

BMR

De vaccinatie BMR beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. Je kind krijgt het vaccin rond de leeftijd van 14 maanden. Bij 5% van de kinderen slaat de eerste vaccinatie niet goed aan, daarom worden de kinderen rond 9 jaar nogmaals gevaccineerd. Deze 2 inentingen samen zorgen voor een langdurige bescherming.

In sommige landen is het risico op het oplopen van mazelen veel hoger dan in Nederland. Bij reizen naar een van deze landen wordt bij kinderen tussen de 6 en 12 maanden geadviseerd een extra BMR vaccinatie te laten geven via reizigersspreekuur van bijvoorbeeld de GGD of Travel clinic. Met 14 maanden wordt bij ons de BMR herhaald. Kinderen vanaf 12 maanden kunnen in overleg met het CJG de BMR van 14 maanden vervroegen.

Bijwerkingen

Na een BMR-inenting komen de volgende bijwerkingen vaak voor. Op de dag van vaccinatie en/of de volgende dag: koorts, hangerigheid, klachten rond de prikplek.

Veel voorkomende bijwerkingen zijn:

  • koorts;
  • huilen;
  • hangerigheid

Na 5 tot 12 dagen kunnen klachten voorkomen die lijken op de ziekten waartegen gevaccineerd wordt: koorts, vlekjes, dikke wang. Deze klachten verdwijnen vanzelf en hoeven niet behandeld worden.

Andere weinig en zeldzaam voorkomende bijwerkingen van de BMR – vaccinatie zijn:

  • hoge koorts en heftige huiduitslag;
  • bloeduitstorting;
  • gewrichtsklachten.

Neem in deze gevallen altijd contact op met een arts.

Foto van een mevrouw die wordt geprikt

Plaats van de prik

De BMR-vaccinatie wordt gegeven in de arm of het been. Tegelijkertijd wordt de MenACWY-prik gegeven.

Bijsluiter

In de bijsluiters vind je veel informatie over bijwerkingen. Dat er bijwerkingen kúnnen zijn, betekent niet dat je ze ook echt krijgt. De producent is verplicht om elke klacht die ooit is binnengekomen over een vaccin in de bijsluiter te zetten. Slechts een heel klein percentage van deze klachten blijkt echt met de vaccinatie in verband gebracht te kunnen worden.

Veelgestelde vragen
Hoe werkt het BMR-vaccin?

Het werkzame deel in het vaccin in de BMR-vaccinatie bestaat uit zwak gemaakte bof-, mazelen- en rodehondvirussen. Van deze verzwakte virussen krijg je geen ziekten, maar bouw je afweer tegen de ziekte op. De zwak gemaakte virussen vermenigvuldigen zich in het lichaam en zetten het afweersysteem aan het werk. Zodra je in aanraking komt met mazelen-, rodehond- of bofvirussen herkent je lichaam ze en vernietigt je afweersysteem de virussen zodat je niet ziek wordt.

Waarom krijgen kinderen standaard pas vanaf 14 maanden een vaccinatie tegen mazelen aangeboden?

Kinderen in Nederland krijgen standaard een oproep voor BMR-vaccinatie op 14 maanden. Op deze leeftijd werkt het BMR-vaccin namelijk het best. De eerste maanden na de geboorte wordt een kind beschermd door de antistoffen die de moeder aan het kind meegeeft. Maar deze antistoffen belemmeren de werking van het vaccin. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het afweersysteem van het kind sterker op het mazelenvaccin reageert (dus betere bescherming geeft) als de eerste mazelenvaccinatie na de leeftijd van een jaar wordt gegeven. Dit heeft te maken met de rijping van het afweersysteem. Met een vaccinatie op 14 maanden zijn kinderen daarna optimaal beschermd tegen bof, mazelen en rodehond.

Mijn kind is te vroeg geboren. Wanneer kan mijn kind een BMR-vaccinatie krijgen?

Kinderen die te vroeg geboren zijn, krijgen minder antistoffen mee van de moeder. De overdracht van deze antistoffen van de moeder naar het kind begint namelijk vanaf ongeveer 30 weken. Omdat te vroeg geboren kinderen van nature minder goed beschermd zijn, is het belangrijk dat zij op tijd gevaccineerd worden. Vaccins werken goed bij deze kinderen. Er wordt bij hen niet gecorrigeerd voor de zwangerschapsduur.

Mijn kind is niet gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma en is niet beschermd tegen mazelen. Kan dat alsnog?

Kinderen die niet deelgenomen hebben aan het Rijksvaccinatieprogramma kunnen tot en met de leeftijd van 18 jaar een BMR-inhaalvaccinatie krijgen. Dat kan in heel Nederland. Neem daarvoor contact met ons op.

Mijn kind is misschien al besmet met mazelen. Heeft de BMR-vaccinatie dan nadelige gevolgen?

Nee, de vaccinatie heeft dan geen nadelige gevolgen. Als vaccinatie binnen 3 dagen na de besmetting wordt gegeven kan het vaccin zelfs nog een beschermend effect hebben. Als de mazeleninfectie al te ver gevorderd is, krijgt je kind mazelen.

Wanneer ben je beschermd tegen de mazelen?

Als je mazelen hebt doorgemaakt of als je tegen mazelen gevaccineerd bent en het vaccin is aangeslagen, ben je beschermd. Bij 95% van de mensen slaat het vaccin de eerste keer aan en dan ben je levenslang beschermd. Om de overige 5% te beschermen wordt het vaccin nog een keer aangeboden. Na twee prikken is 99% van de gevaccineerde mensen levenslang beschermd.

Waarom hebben sommige mensen 1 vaccin tegen mazelen gehad en anderen 2?

95% van de mensen die 1 keer zijn gevaccineerd, zijn beschermd tegen mazelen. Tegenwoordig bieden we 2 vaccins aan om ook de 5% die niet op het eerste vaccin reageerde nog een keer de kans te bieden. Na 2 vaccins blijken 99% van de mensen antistoffen te hebben opgebouwd tegen het mazelenvirus. We beschouwen mensen met 1 vaccinatie in principe als beschermd (omdat zij bij de grote groep van 95% horen).

Hoe kan het dat mensen die gevaccineerd zijn toch mazelen krijgen?

Bij 95% van de mensen slaat het vaccin na de eerste keer aan. Om de overige 5% te beschermen wordt het vaccin nog een keer aangeboden. Na twee prikken is 99% van de gevaccineerde mensen beschermd. 1% van de gevaccineerde mensen reageert niet op het aangeboden vaccin. Zij kunnen ondanks vaccinatie toch mazelen ontwikkelen.

Mijn kind heeft een kippenei-eiwitallergie. Kan mijn kind tegen de mazelen ingeënt worden met het BMR-vaccin?

Ja, dat kan gewoon. Bij de productie van het BMR-vaccin wordt geen gebruik gemaakt van kippeneieren maar van KEF kippenembryo-fibroblasten-cellen (kippenembryo-fibroblasten). Dat is een cellijn van kippenweefsel en niet van ei. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met kippenei-eiwitallergie zonder problemen ingeënt kunnen worden met het BMR-vaccin. Er hoeft voor het inenten niet op een kippenei-eiwitallergie gecontroleerd te worden en bijzondere voorzorgsmaatregelen zijn niet nodig.

Alle vaccinaties

Wil je meer informatie over de andere vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma? Hieronder brengen we per vaccin in kaart tegen welke infectieziekten het beschermt, wanneer het wordt gegeven en hoe vaak.

DKT
Deze vaccinatie beschermt moeder en ongeboren kind tegen kinkhoest
Meer over dit vaccin
DKTP
Deze vaccinatie beschermt tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
Meer over dit vaccin
DKTP-Hib-HepB
Deze vaccinatie beschermt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hib-ziekte en hepatitis B.
Meer over dit vaccin
DTP
Deze vaccinatie beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Meer over dit vaccin
HPV
Deze vaccinatie beschermt tegen het humaan papillomavirus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.
Meer over dit vaccin
MenACWY
Deze vaccinatie beschermt tegen de meningokokkenbacteriën uit de groepen A, C, W, Y.
Meer over dit vaccin
Pneu
Deze vaccinatie beschermt tegen de pneumokokkenziekte.
Meer over dit vaccin