Zoek op trefwoord

Hoe voert het CJG het Rijksvaccinatieprogramma uit?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stuurt aan ouders de vaccinatiekaarten, het vaccinatiebewijs en een folder over het Rijksvaccinatieprogramma. Bij kinderen tot 4 jaar geven wij de vaccinaties tijdens de contactmomenten op onze CJG-locaties. Oudere kinderen krijgen een oproep voor een vaccinatiedag die 2 keer per jaar op diverse locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond plaatsvindt. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld wanneer een kind net in Nederland is komen wonen of zeer angstige is) kunnen oudere kinderen ook gevaccineerd worden op een van onze CJG-locaties.