Zoek op trefwoord

Waarom hanteren jullie het 4-ogenprincipe niet bij vaccineren?

Aan het geven van een vaccinatie gaat een aantal handelingen vooraf. De professional die vaccineert moet goed weten welke vaccinatie(s) hij of zij moet geven en of de interval klopt met het vorige vaccin. Bij twijfel kan gekeken worden in het systeem van het RIVM. Daarna moet de professional de naam van het vaccin op de spuit te controleren en kijken of het lotnummer op de vaccinatie overeenkomt met 1 van de lotnummers in ons systeem. Pas dan kan worden overgegaan tot vaccineren. Het is voor ons niet haalbaar hiervoor steeds 2 professionals te plannen.