Zoek op trefwoord

Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Dit worden ook wel micro-organismen genoemd. Er zijn veel onschuldige infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer overgaan. Andere infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn. Daar kun je heel ziek van worden en ernstige complicaties aan overhouden.

Hoe krijg je een infectieziekte?
Je kunt een infectieziekte krijgen door:

  • besmet eten of drinken;
  • het inademen van micro-organismen die in de lucht zweven;
  • contact met iemand die besmet is;
  • bacteriën die in een wond komen.

Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten. Zij lopen het grootste risico op ernstige complicaties of overlijden. Vaccinatie vermindert de kans hierop. Ook zorgt het ervoor dat gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen. Wie wel wordt gevaccineerd maar de ziekte toch krijgt, heeft vaak minder (ernstige) symptomen en complicaties.

Meer informatie