Zoek op trefwoord

Kinkhoest

In het Rijksvaccinatieprogramma wordt tegen 12 infectieziekten gevaccineerd. Kinkhoest is er daar een van. We beschrijven de symptomen, complicaties, besmetting en hoe vaak de ziekte voorkomt. Wie wel wordt gevaccineerd maar de ziekte toch krijgt, heeft over het algemeen minder (ernstige) symptomen en complicaties.

  • Symptomen: dat zijn klachten die het meest voorkomen bij de ziekte.
  • Complicaties: dat zijn klachten die weinig voorkomen, maar ernstige gevolgen kunnen hebben.
  • Besmetting: daarin lees je wanneer iemand met die ziekte besmettelijk is en hoe lang dat duurt.
  • Hoe vaak komt het voor: daarin vertellen we hoe vaak de ziekte nog voorkomt sinds we ertegen vaccineren.
Symptomen

De ziekte begint vaak met een neusverkoudheid. Kinderen hebben vaak maandenlange hevige hoestbuien, soms met overgeven. Hele jonge baby’s kunnen stoppen met ademen en blauw verkleuren zonder veel te hoesten.

Complicaties

Longontsteking, zuurstoftekort of hersenschade kunnen voorkomen. Tevens kan er door het hoesten onherstelbare schade aan de longen ontstaan. Een enkele keer gaat een zuigeling dood aan deze ziekte.

Besmetting

Kinkhoest is zeer besmettelijk, mensen besmetten elkaar door te hoesten of niezen.  Wanneer je kinkhoest hebt doorgemaakt kan je het nog een keer krijgen. Je bent besmettelijk tot 4 weken na het begin van de hoestbuien.

Hoe vaak komt het voor?

Voor de invoering van een vaccinatie tegen kinkhoest stierven jaarlijks ongeveer 200 kinderen aan de ziekte. Sinds 1996 is het aantal kinkhoestgevallen in Nederland toegenomen. Een verklaring hiervoor is dat de bacterie van structuur is veranderd, waardoor het ook gevaccineerden ziek kan maken. Tegenwoordig sterft nog gemiddeld 1 kind per jaar aan kinkhoest. Dat zijn vrijwel uitsluitend ongevaccineerde jonge zuigelingen.

Meer informatie?

Alle overige ziekten waartegen het RVP vaccineert

Dit zijn de 12 infectieziekten waartegen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma beschermen.

Bof Difterie Hepatitis B Hib-ziekten HPV Mazelen MenACWY Pneumokokkenziekte Polio Rodehond Tetanus