Zoek op trefwoord

Mazelen

In het Rijksvaccinatieprogramma wordt tegen 12 infectieziekten gevaccineerd. De mazelen is er daar een van. We beschrijven de symptomen, complicaties, besmetting en hoe vaak mazelen voorkomt. Wie wel wordt gevaccineerd maar de ziekte toch krijgt, heeft over het algemeen minder (ernstige) symptomen en complicaties.

  • Symptomen: dat zijn de klachten die het meest voorkomen bij de ziekte.
  • Complicaties: dat zijn klachten die weinig voorkomen, maar ernstige gevolgen kunnen hebben.
  • Besmetting: daarin lees je wanneer iemand met die ziekte besmettelijk is en hoe lang dat duurt.
  • Hoe vaak komt het voor: daarin vertellen we hoe vaak de ziekte nog voorkomt sinds we ertegen vaccineren.
Symptomen

Kinderen kunnen behoorlijk ziek van de mazelen worden, zeer hoge koorts en rode vlekjes op de huid krijgen. Daarnaast hebben ze vaak last van hoesten, neusverkoudheid en een oogontsteking. Ook kan er een oorontsteking of diarree ontstaan.

Complicaties

Mazelen kan een longontsteking, stuipen en een hersenvliesontsteking veroorzaken. De hersenvliesontsteking kan in zeldzame gevallen ook pas 7 jaar later ontstaan, deze is dan altijd dodelijk. Kinderen jonger dan 1 jaar en mensen met afweerproblemen hebben een hoger risico op complicaties.

Besmetting

Mazelen kan worden overgedragen door hoesten, niezen en via de uitademing van een besmet persoon. Iemand met mazelen is vooral besmettelijk van 3 dagen vóór tot 5 dagen na het optreden van de huiduitslag.

Hoe vaak komt het voor?

In 1987 is de BMR Bof, mazelen, rodehond -vaccinatie ingevoerd. Voor de invoering van de inenting tegen mazelen in 1976 kregen vrijwel alle kinderen in Nederland mazelen. Tegenwoordig krijgen zo’n 10 kinderen per jaar de ziekte, meestal onder groepen waar minder wordt gevaccineerd. De laatste mazelenuitbraak in Nederland was in 2013/2014. Er werden toen 180 mazelenpatiënten opgenomen in ziekenhuizen. Een 17-jarige jongen met mazelen overleed. Wereldwijd komt mazelen steeds minder voor, maar in 2016 stierven nog steeds ongeveer 90.000 kinderen aan de gevolgen van de ziekte.

Meer informatie?

Alle overige ziekten waartegen het RVP vaccineert

Dit zijn de 12 infectieziekten waartegen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma beschermen.

Bof Difterie Hepatitis B Hib-ziekten HPV Kinkhoest MenACWY Pneumokokkenziekte Polio Rodehond Tetanus